Pracownicy z Ukrainy

Jakie warunki trzeba spełnić, aby zatrudnić obcokrajowca?

Ogólna

Coraz więcej obcokrajowców podejmuje pracę w Polsce. Czy są oni zatrudniani legalnie? I jakie warunki muszą spełniać, aby podjąć pracę na terenie Polski? Kto jest odpowiedzialny za pobór pracowników do pracy zza granicy – pracodawca czy pracownik?

Coraz więcej możemy zauważyć obcokrajowców pracujących u nas w Polsce. Najczęściej są to Ukraińcy, albo Białorusini. Można ich spotkać pracujących przy budowach, na roli albo w sklepie, gdzie sprzedają towary. Ukraińcy i Białorusini zatrudniani są legalnie. Aby ściągnąć ich do pracy w Polsce należy dostarczyć zaproszenie do obcokrajowca. W Polsce coraz częściej brakuje pracowników, dlatego podejmowanie pracy przez obcokrajowców jest również bardzo korzystne dla pracodawców.

Karta pobytu, zezwolenie na pracę – jakie warunki muszą spełnić cudzoziemcy, aby podjąć legalnie pracę w Polsce?

Każdy cudzoziemiec, który chce legalnie przebywać w Polsce powinien posiadać kartę pobytu. Karta ta potwierdza tożsamość cudzoziemca  i wraz z paszportem pozwala na legalne przebywanie na terenie Polski i umożliwia wielokrotne przekraczanie granicy beż konieczności okazania się wizą. Cudzoziemiec zamierzający podejmować pracę na terenie Polski powinni okazać się zezwoleniem na pracę. Uprawnia to cudzoziemców do podjęcia legalnej pracy na terenie naszego kraju.

 

paszporty japonskie lezace na mapie swiata

 

 

 

Pobór pracowników zza granicy – kto jest odpowiedzialny?

Aby ściągnąć pracowników zza granicy trzeba przejść przez szereg biurokracji. Zazwyczaj chcąc ściągnąć cudzoziemca do pracy przedsiębiorcy korzystają z firm, które zajmują się rekrutacją cudzoziemców. Takie firmy wypełniają wszystkie dokumenty od początku do końca. Niedawno w życie weszło rozporządzenie, że należy również informować odpowiednie służby, czy cudzoziemiec podjął pracę, czy też nie. Dużo pracodawców zatrudnia również cudzoziemców przez urzędy. Wtedy wypełnia się odpowiednie zaproszenia i wysyła do konkretnej osoby zza granicy. Rząd wydaje obcokrajowcom zezwolenie na pobyt czasowy lub zezwolenie na pracę dla cudzoziemca. Po czym Ukrainiec czy Białorusin może legalnie podjąć prace na terenie Rzeczypospolitej.

 

mapa swiata z puzli a nad nia miniaturka mezczyzny

Zatrudnianie obcokrajowców wiąże się z wieloma korzyściami, ale również i wadami. Korzyścią na pewno jest to, że pracodawcy mają pracowników. W wielu przedsiębiorstwach jest bardzo duże zapotrzebowanie na pracowników. Najwięcej ofert pracy można zauważyć w branży budowlanej czy w rolnictwach. Minusem jest na pewno bariera językowa między nami a osobami zza granicy. Niektórzy potrafią posługiwać się językiem polski, chociażby w stopniu komunikatywnym, z innymi natomiast ciężko jest się porozumieć nawet w najłatwiejszych sprawach.