kobieta i mężczyzna podpisujacy dokumenty rozwodowe

Prawo rodzinne – rozwody, alimenty i inne

Ogólna

Aby zostać prawnikiem należy ukończyć studia wyższe. Na tym kierunku nauki jest bardzo dużo, aby być prawnikiem należy znać wszystkie przepisy i ustawy. Są prawnicy, którzy zajmują się wszystkimi sprawami, ale są również tacy, którzy skupiają się na jednej dziedzinie. Gałęziami prawa jest prawo międzynarodowe publiczne, prawo konstytucyjne, prawo karne, prawo administracyjne, prawo cywilne oraz prawo pracy. Przestrzeganie prawa jest obowiązkiem każdego obywatela, a łamanie zasad jest karane. Prawnik jest osobą, która reguluje stosunki między jednostkami ludzkimi oraz między zespołami ludzkimi. Poza tym prawnicy istnieją po to, aby reprezentować interesy ludzi i towarzyszyć im przy tym przed sądem bądź inną jednostką organizacyjną, przygotowują i weryfikują dokumenty prawne.

Prawo rodzinne – kancelaria alimenty Gdańsk

Rodzina stanowi najważniejszą i najstarszą formę życia rodzinnego. Dlatego też celem ustanowienia zasad prawa rodzinnego jest ochrona rodziny, jak i każdego człowieka objętego tymi regulacjami z osobna. Wiele spraw rodzinnych odbywa się przed sądami powszechnymi. Jednak, kiedy dochodzi do adopcji, czyli przyjęcia do własnej rodziny obcego dziecka, musi być poprzedzone postępowaniem sądowym. Adwokat rozwody Gdańsk – również w tym przypadku konieczne jest złożenie pozwu o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód. Do płacenia alimentów postępowanie sądowe jest również konieczne. Kiedy dochodzi do braku porozumienia stron konieczne są sprawy sądowe. Zobowiązani do płacenia alimentów najczęściej nie są zainteresowani tym, aby dobrowolnie wywiązać się z tego obowiązku. W sprawach rodzinnych najczęstszymi kategoriami toczącymi się przed sądem, z jakimi możemy się spotkać to z pewnością rozwody i alimenty. Warto jednak wiedzieć, że zakres spraw rodzinnych jest o wiele szerszy. Do spraw rodzinnych i opiekuńczych możemy również zaliczyć sprawy o ustanowieniu kuratora dla niepełnoletniego, sprawy o ustalenie ojcostwa, macierzyństwa, sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami, czy sprawy o przysposobienie, o rozwiązanie przysposobienia.

kobieta i mężczyzna podpisujacy dokumenty rozwodowe

 

Każda z gałęzi praw cechuje się i zajmuje innymi kategoriami. Ważne jest, kiedy szukamy prawnika, aby znaleźć takiego, który specjalizuje się w danej gałęzi prawa. Każda gałąź prawa zajmuje się innymi, odmiennymi dziedzinami.